Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
słonecznie
16°C
Powróć do: strona główna

Budżet Obywatelski

2021

info_budżet_obywatelski 


2020 

Budżet Obywatelski Miasto Pińczów:

1) Propozycje przedsięwzięć (projektów) do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta i Gminy Pińczów może zgłosić:

a. Grupa 10 mieszkańców Miasta i Gminy Pińczów, którzy mają posiadają czynne prawo wyborcze

b. Instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarządowe , wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie Miasta i Gminy Pińczowa.

2) wnioski zgłaszamy w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do 07 lipca 2020 r.

W ramach budżetu obywatelskiego w roku 2020 maksymalna kwota przeznaczona na realizację 1 projektu wynosi do 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych).

Koszt zgłaszanych przedsięwzięć nie może obecnie przekraczać 200 000 zł.

Link do Uchwały nr XIX/179/2020 Rady Miejskie w Pińczowie z dnia 15 maja 2020r

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/626788/Uchwa%C5%82a-XIX_179_2020

3) weryfikacja zgłoszonych projektów, rozpatrzenie odwołań od decyzji o nie dopuszczeniu projektu do głosowania oraz publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania do dnia 31 lipca 2020 r.

4) głosowanie zostanie przeprowadzone w dni robocze od dnia 01 września 2020 r. do dnia 20 września 2020 r.,

a. Głosować może każdy mieszkaniec

b. Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos

5) ogłoszenie informacji o projektach, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu powszechnym, mieszczą się w puli środków przewidzianych na realizacje Budżetu Obywatelskiego i zostaną wskazane do realizacji do dnia 30 września 2020 r.

 

Informacja dotycząca głosowania – Budżet Obywatelski 2020

W terminie od dnia 01 września 2020 r. do dnia 20 września 2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, zostanie przeprowadzone głosowanie na projekty, które będą realizowane w roku 2021 w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta i Gminy Pińczów.

Głos można oddać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie ul. 3 Maja 10 /urna obok punktu informacyjnego lub elektronicznie:

kartę do głosowania można pobrać ze strony: www.pinczow.com.pl, lub w punkcie do głosowania.
wypełnioną kartę należy przesłać na adres poczty: sekretariat@pinczow.com.pl lub fax Urzędu Miejskiego numer fax 41 357 26 45.
Karty do głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej i w Urzędzie Miejskim w Pińczowie w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym głosowanie.


2019

1. Budżet Obywatelski Miasto Pińczów:

1) Propozycje przedsięwzięć (projektów) do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego dla miasta Pińczowa może zgłosić:

a. Grupa 25 mieszkańców miasta Pińczowa, którzy mają ukończone 18 lat.

b. Instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Pińczowa.

2) wnioski zgłaszamy w terminie od 15 maja do 30 czerwca

W ramach budżetu obywatelskiego w roku 2019 wzrosła maksymalna kwota przeznaczona na realizację 1 projektu i wynosi ona 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych).

Koszt zgłaszanych przedsięwzięć nie może obecnie przekraczać 200 000 zł.

Link do Zarządzenia nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/553410/Zarz%C4%85dzenie-48_2019

3) weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół Opiniujący oraz publikacja listy zweryfikowanych pozytywnie projektów, które znajdą się na liście do głosowania - do 30 lipca,

4) głosowanie zostanie przeprowadzone w dni robocze od 1 do 20 września,

a. Głosować może każdy mieszkaniec Pińczowa (zameldowany w mieście stale lub czasowo), który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat.

b. Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos

5) ogłoszenie informacji o projektach, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu powszechnym i zostaną wybrane do realizacji do 30 września

2. Budżet Obywatelski Gacki Osiedle:

1) Zgłaszanie wniosków do budżetu obywatelskiego osiedla Gacki oraz głosowanie nad tymi wnioskami przeprowadza się na zebraniu mieszkańców osiedla z zastrzeżeniem, że w głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.

2) Protokół z zebrania mieszkańców osiedla należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Pińczowie do 30 września.

Informacja dotycząca głosowania – Budżet Obywatelski 2019

W terminie od 1 do 20 września 2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, zostanie przeprowadzone głosowanie na projekty, które będą realizowane w roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta Pińczowa.

Głos można oddać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie ul. 3 Maja 10 /urna obok punktu informacyjnego na I piętrze/,

lub elektronicznie:

kartę do głosowania można pobrać ze strony: www.pinczow.com.pl, lub w punkcie do głosowania.
wypełnioną kartę należy przesłać na adres poczty: sekretariat@pinczow.com.pl lub fax Urzędu Miejskiego numer fax 41 357 26 45.
Karty do głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej i w Urzędzie Miejskim w Pińczowie w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym głosowanie.

Głosować może każdy mieszkaniec Miasta Pińczowa (zameldowany w mieście stale lub czasowo), który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat.

Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos.


2018 

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy Pińczowa. Dzięki temu mieszkańcy mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków i uczestniczyć w realizacji zadań bezpośrednio ich dotyczących.

Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego:

1. Budżet Obywatelski Gacki Osiedle:

1) Zgłaszanie wniosków do budżetu obywatelskiego osiedla Gacki-Osiedle oraz głosowanie nad tymi wnioskami przeprowadza się na zebraniu mieszkańców osiedla z zastrzeżeniem, że w głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.

2) Protokół z zebrania mieszkańców osiedla należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Pińczowie do 30 września.

2. Budżet Obywatelski Miasto Pińczów:

1) Propozycje przedsięwzięć (projektów) do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego dla miasta Pińczowa może zgłosić:

a. Grupa 25 mieszkańców miasta Pińczowa, którzy mają ukończone 18 lat.

b. Instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Pińczowa.

2) wnioski zgłaszamy w terminie od 15 maja do 30 czerwca

3) weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół Opiniujący oraz publikacja listyzweryfikowanych pozytywnie projektów, które znajdą się na liście do głosowania - do 30 lipca,

4) głosowanie zostanie przeprowadzone w dni robocze od 1 do 20 września,

a. Głosować może każdy mieszkaniec Pińczowa (zameldowany w mieście stale lub czasowo), który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat.

b. Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos

5) ogłoszenie informacji o projektach, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu powszechnym i zostaną wybrane do realizacji do 30 września

 

1. Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego. Link: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/200643/Uchwa%C5%82a-XVII_132_2016

2. Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 maja 2018 w sprawie zgłaszania wniosków oraz procesu konsultacji społecznych w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego. Link: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/490749/Zarz%C4%85dzenie-45_2018

3. Zarządzenie nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 sierpnia 2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. Link: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/505160/Zarz%C4%85dzenie-85_2018

 

Informacja dotycząca głosowania – Budżet Obywatelski 2018


W terminie od 1 do 20 września 2018r w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530, zostanie przeprowadzone głosowanie na projekty, które będą realizowane w roku 2019 w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta Pińczowa.

Głos można oddać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie ul. 3 Maja 10 /urna obok punktu informacyjnego na I piętrze/, lub elektronicznie:

kartę do głosowania można pobrać ze strony: www.pinczow.com.pl, lub w punkcie do głosowania.
wypełnioną kartę należy przesłać na adres poczty: sekretariat@pinczow.com.pl lub fax Urzędu Miejskiego numer fax. 41 357 26 45.
Głosować może każdy mieszkaniec Miasta Pińczowa (zameldowany w mieście stale lub czasowo), który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat.

Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos.

Pliki do pobrania:

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!