Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
pochmurno
21°C

Wyróżnieni

osobowość_2019 

OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY PIŃCZÓW 2019

ADAM OCHWANOWSKI – poeta, autor tekstów, reżyser, pomysłodawca i organizator wielu wydarzeń, imprez oraz eventów. Angażuje się w promowanie naszego regionu i jego kultury. Jego działaniom przyświeca troska o lokalne dziedzictwo kulturowe. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej i Medalem Gloria Artis. Człowiek Roku 2013 w Województwie Świętokrzyskim w kategorii Turystyka, Człowiek Roku 2013 w Powiecie Pińczowskim. Był pomysłodawcą budowy repliki XIX-wiecznego młyna wodnego oraz repliki XIX-wiecznej kuźni pływającej, które otrzymały wyróżnienia podczas Festiwalu Loary we francuskim Orleanie.


 

osobowość_2018 

OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY PIŃCZÓW 2018

STOWARZYSZENIE LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMI PIŃCZOWSKIEJ – została zarejestrowana w KRS w 2004 roku. Członkami stowarzyszenia są osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz poszczególne gminy powiatu pińczowskiego. Celem stowarzyszenia „LOT ZIEMI PIŃCZOWSKIEJ” jest wspieranie rozwoju turystyki na Ziemi Pińczowskiej, promocja Ziemi Pińczowskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie, doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych imprez turystycznych, współtworzenie produktów turystycznych Ziemi Pińczowskiej oraz integracja środowisk. Stowarzyszenie chętnie wspiera inicjatywy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, w szczególności takich, które mają na celu dostarczać ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu. „LOT ZIEMI PIŃCZOWSKIEJ” sięga po środki zewnętrzne na realizację swoich projektów.


 

sosbowość_2017 

OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY PIŃCZÓW 2017

TEATR CIUT FRAPUJĄCY – jest to grupa amatorska, która istnieje już ponad 18 lat. W tym czasie przez pińczowski teatr przewinęło się ponad 30 osób. Obecnie występuje 12 artystów. Główną postacią jest pan Wojciech Jurewicz – organizator i reżyser. Od początku istnienia związany jest z Pińczowskim Domem Kultury. W okresie istnienia teatru wyreżyserowano i wystawiono kilkanaście spektakli teatralnych. Występy Teatru Ciut Frapującego znalazły uznanie na różnych festiwalach. Świadczą o tym nagrody: Grand Prix IX Zamkowych Spotkań Teatralnych o Laur „Złotego Gargulca” w Szydłowcu 2002, Świętokrzyska Nagroda Kultury 2010, Scyzoryk 2013, 2016 i 2017 oraz wiele innych wyróżnień.


 

osobowość_2016 

 

OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY PIŃCZÓW 2016

STOWARZYSZENIE LUDOWE „CHATA BOGUCKA” – prowadzi działalność kulturalno – oświatową i wychowawczą, upowszechnia wiedzę rolniczą i ekologiczną w lokalnym środowisku. Ma swój niezbywalny wkład w historię Miasta i Gminy Pińczów. Jest to pasja do pomocy drugiemu człowiekowi, pasja do tworzenia, do natury, Aktywizuje społeczność wiejską na rzecz integracji pokoleniowej, podtrzymuje tradycje ludowe i narodowe. Chroni swoją działalnością dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze. Promuje produkty lokalne. Miejscem spotkań społeczności i pracy członków Stowarzyszenia jest budynek Świetlicy Wiejskiej w Bogucicach, gdzie poszczególne izby posiadają wystrój sprzed stu i dwustu lat. To miejsce chętnie odwiedzają media – Radio Kielce, TVŚ – Śląska, TV Polonia, czy TV Świętokrzyska. Przyjmowani są liczni goście z całej Polski, a także z zagranicy.


 

osobowość_2015 

OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY PIŃCZÓW 2015

KLUB WODNY KON-TIKI - Prężnie działający w latach ’60 – ’90 klub wodny zrzeszający fanów sportów wodnych i motorowodnych. Obecnie reaktywowany. Inicjator   i współorganizator wielu imprez w rejonie (spływów kajakowych po Nidzie, czerwcowych Sobótek, festynów, itp.). Miejsce gdzie zbierali się maniacy wodnych szaleństw na kajakach, żaglówkach, łodziach motorowych i nartach wodnych. Duże zaangażowanie członków klubu pozwoliło na wyremontowanie swojej siedziby, a pozyskiwane środki pieniężne umożliwiły zakup sprzętu wodnego. Zbudowane przez naszych miłośników wody pływający młyn i kuźnia uczestniczyły w festiwalu we francuskim Orleanie, gdzie zdobyły nagrody i wyróżnienia promując tym samym Pińczów na arenie międzynarodowej.  


 

osobowość_2014 

OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY PIŃCZÓW 2014

ANDRZEJ KOZERA - urodził się 20 maja 1951 roku w Pińczowie. Zamiłowanie do zajęć plastycznych wykazywał od dziecka. Wielką inspiracją jego życia – jak sam mówi - było poznanie pochodzącego z Pińczowa, słynnego artysty malarza Krzysztofa Buckiego, który w czasie wakacji odwiedzał  nasze miasto i okolice. Pan Andrzej od najmłodszych lat uczestniczył w życiu kulturalnym Pińczowa. Już w wieku lat szesnastu miał pierwszą wystawę plastyczną w miejscowym Domu Kultury (1967r.). Występował w teatrze amatorskim TIMF prowadzonym przez Jerzego Dudę. Był solistą zespołu „Pastele”, którym kierował świetny muzyk i pedagog Jerzy Niziński. Ze swą nieodłączną gitarą uczestniczył w konkursach i przeglądach poezji śpiewanej zdobywając liczne nagrody. Swoje życie p. Andrzej związał z naszym miastem. Od 1979r. pracuje w Pińczowskim Domu Kultury. W PSCK prowadzi zajęcia dla młodzieży i dorosłych z zakresu malarstwa i technik plastycznych. Bardzo ceni sobie pracę z dziećmi. Jego zdaniem ich prace są absolutnie naturalne - nawet najwięksi artyści czerpią z nich inspirację. Kilkunastu jego wychowanków ukończyło studia plastyczne w różnych kierunkach: architektura, malarstwo i rzeźba. Andrzej Kozera jest animatorem wielu ciekawych zdarzeń artystycznych i kulturalnych, które promują miasto i Ponidzie Jest organizatorem ogólnopolskich i międzynarodowych plenerów malarskich i rzeźbiarskich. Szczególnie promuje rzeźbiarstwo w kamieniu pińczowskim, tak zwanym „ Pińczaku”.


 

osobowość_2013 

OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY PIŃCZÓW 2013

RADĘ DO SPRAW RODZINY przy Burmistrzu Miasta i Gminy powołano w maju 2003 roku. Zakres jej działań i dokonań na rzecz społeczeństwa jest rozległy. Najogólniej mówiąc, Rada zajmuje się niesieniem pomocy potrzebującym, aktywizuje coraz szersze kręgi ludzi, w tym młodzież i wspiera te środowiska, które takiego wsparcia potrzebują. W imieniu grona aktywistek statuetkę odebrała Ewa Symber. Na finał wystąpiły Pińczowskie Dinozaury. A potem gości zaproszono na poczęstunek w salach Belwederu.


 

osobowość_2012 

OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY PIŃCZÓW2012

JÓZEF PIEKOSZEWSKI - kontynuator pracowni kamieniarskiej rodu Piekoszewskich. Praca jest Jego wielką pasją; jak sam przyznaje w każdą ze swoich rzeźb wkłada serce. Nic więc dziwnego, że wychodzące spod dłuta Pana Józefa rzeźby są bardzo cenionymi – są niepowtarzalne i charakteryzują się wielką dbałością o detale. Wg Pana Józefa „rzeźba to 10% talentu i 90% pracy”. Trudno zliczyć ilość prac wykonanych w pracowni Pana Piekoszewskiego. W większości są to rzeźby sakralne, rzeźby i pomniki nagrobne, kapliczki przydrożne, elementy architektoniczne budowli sakralnych i świeckich, pomniki pamięci narodowej. Wiele z nich można zobaczyć na pińczowskiej nekropolii oraz w tutejszych kościołach (stacje drogi krzyżowej czy też figury świętych na dziedzińcu przy Klasztorze OO Reformatów). Choć za granicą Pan Józef nigdy nie był, jego nazwisko za sprawą rzeźb, które tam trafiły znane jest m.in. w Szwecji, Nowym Jorku czy Londynie. Pracownia kamieniarska rodu Piekoszewskich na trwale wpisała się w historię Pińczowa i jest namacalnym świadectwem jego dziejów.


 

osobowość_2011 

OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY PIŃCZÓW 2011

ZYGMUNT MATUSZCZYK - prowadzi działalność gospodarczą od 1970r. Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności w Warszawie, zgłosił go na doradcę Biura Studiów i Projektów Budownictwa Łączności w Warszawie.Opracował dokumentację oraz proces wykonania typoszeregu studni kablowych wszechstronnego zastosowania w budownictwie krajowym.
W 1999r pod egidą ZDBŁ, odbyło się w Pińczowie sympozjum, w którym uczestniczyli przedstawiciele operatorów wszystkich sieci łączności,gdzie przedstawiono typoszereg autorstwa pana Zygmunta Matuszczyka, który uzyskał wysoką ocenę i został przyjęty do wdrożenia na terenie Polski.
Koordynator kursów budowlanych, podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych, członek Rady Izby Rzemieślniczej w Kielcach, uhonorowny wieloma nagrodami i odznakami w dziedzinie rzemiosła.


 

2421299573057pikulski 

OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY PIŃCZÓW 2010

MIECZYSŁAW PIKULSKI Mieczysław Pikulski: z wykształcenia  - inżynier mechanik, od 1992 roku jest współwłaścicielem bardzo dobrze prosperującej firmy – Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo - Usługowego Eko Inż. S.J. Firma produkuje konstrukcje stalowe, urządzenia i wyposażenia dla zakładów przemysłu chemicznego oraz oferuje usługi montażowe i remontowe. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia 200 osób i jest jednym z ważniejszych zakładów pracy na terenie gminy. Za wysoką jakość, wdrażanie nowych technologii i nowatorstwo firma otrzymała szereg wyróżnień, medali i nagród.  Jako społecznik – szczególnie angażuje się w rozwój edukacji i sportu wśród najmłodszych. W latach 80-tych był przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Szkoły (obecny Zespół Szkół w Pińczowie). Po okresie zakończenia budowy szkoły zaangażował się w budowę Powiatowego Szpitala w Pińczowie przewodnicząc Społecznego Komitetowi Budowy Szpitala. 
Mieczysław Pikulski nade wszystko wspiera i promuje sport. Wzbogacanie lokalnego środowiska poprzez tworzenie oferty sportowej zawsze było i nadal jest jego wielką pasją. W 1997 roku był jednym z inicjatorów powstania Parafialnego Klubu Sportowego „Ponidzie”. Jego wielką pasją są biegi na długich dystansach. Rocznie bierze udział w kilkunastu imprezach biegowych o dużej randze sportowej, reprezentuje Pińczów w Polsce i poza granicami kraju. 


 

1601299572598kurczyna 

OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY PIŃCZÓW 2009

TADEUSZ KURCZYNA Arysta, rzeźbiarz, pomysłodawca i gospodarz „Ogrodu na Rozstajach” założonego kilkanaście lat temu; człowiek o niezwykłej pasji i zamiłowaniu do natury. O Ogrodzie na Rozstajach turyści mówią - oaza spokoju i natury, miejsce wyjątkowe, zaczarowane, dzieło stworzone ręką człowieka… Na powierzchni 1 hektara rośnie tam ponad 2 tysiące gatunków roślin: drzewa, krzewy i byliny, rośliny egzotyczne i rzadkie. Dużą atrakcją tego miejsca są oczka wodne z bogatą kolekcją nenufarów, zaś panoramę ogrodu można oglądać ze specjalnych punktów widokowych. Dodatkową ciekawostką jest liczne ptactwo m.in. bocian czarny, wciaż rzadko spotykane białe oraz kolorowe pawie, czarne i białe łabędzie, a także wiele odmian kaczek, gęsi, papug i bażantów. Ogród stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Gminy Pińczów. Wyróżniony został w wielu konkursach, plebiscytach, a malownicze kadry z Ogrodu pojawiają się w wielu programach telewizyjnych i wydawnictwach promocyjnych. Za stworzenie tak wyjątkowego miejsca, tylko w minionym roku Tadeusz Kurczyna odebrał nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Wędrowiec Świętokrzyski.


 

9471299572299mostek 

OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY PIŃCZÓW 2008   

BOŻENA SZATKOWSKA-MOSTEK Bożena Szatkowska-Mostek jest emerytowaną nauczycielką, byłą radną, ale przede wszystkim społecznym animatorem kultury; osobą, która zawsze bezgranicznie i z pełnym zaangażowaniem poświęca się organizacji wielu ważnych dla naszego miasta wydarzeń. Widowiska, jakie powstały dzięki jej pracy uświetniły m.in.:Rok Franciszkański, Rok Zbigniewa Oleśnickiego, uroczystość lokacji Krakowa i Pińczowa. Widowisko historyczne "Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens" poświęcone 580-leciu lokacji Pińczowa było ostatnim, dużym przedsięwzięciem pani Bożeny, za które gratulacje złożył jej m.in. pochodzący z Pińczowa, wybitny reżysera Andrzej Barański. Pani Bożena jest również inicjatorką Jesiennych Prezentacji Artystycznych "Gitarą i Piórem", które od wielu lat stanowią scenę do autoprezentacji utalentowanej młodzieży z Pińczowa i Ponidzia.


 

3681299571861alik 

OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY PIŃCZÓW 2007                                           

ALEKSANDER STANISZEW Nauczyciel, wieloletni radny, sportowiec, profesor oświaty. Międzynarodowej klasy ekspert karate. Sekretarz Generalny Światowej Federacji Okinawa Shorin-Ryu karate z siedzibą w Japonii. Dzięki niemu Pińczów stał się liczącym się w kraju i na świecie ośrodkiem szkoleniowym karate. Posiada 7 stopień mistrzowski dan. Jest autorem ponad 200 artykułów w prasie krajowej i zagranicznej na temat metodyki nauczania i historii karate oraz 2 książek. Wykształcił ponad 120 czarnych pasów. O sukcesach trenerskich Aleksandra Staniszew świadczą wyniki jego uczniów w licznych turniejach rozgrywanych na arenie polskiej i międzynarodowej. W 2007 roku dwaj jego wychowankowie z Pińczowa zostali złotymi medalistami Pucharu Świata Karate Shorin-Ryu.  Na co dzień jest nauczycielem wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie.

 Dodali: Iwona Senderowska, Paweł Poros

6461299574151osobowosc_500 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!