Piątek, 01 grudnia 2023
Imieniny: Natalia, Blanka, Eligiusz
pochmurno
-0°C
Powróć do: Dla Przedsiębiorcy

Informacje dla przedsiębiorców

Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

http://gfx.branice.pl/alcocalc/kalkulator_alko_export_2017_04_11.php

Należności z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można opłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie, lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

PKO Bank Polski S.A.

20 1020 2629 0000 9802 0365 9794

W tytule przelewu należy podać nr zezwolenia i nr raty  np.:

Zezwolenia nr  I/1/A/1/2020 RATA I lub Zezwolenie nr II/1/A/1/2020 RATA I II III

W przypadku dokonywania opłaty za korzystanie z więcej niż jednego zezwolenia, należy dokonać opłaty (przelewu) osobno za każde z zezwoleń.

 

Do pobrania: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fpinczow.com.pl%2Fimages%2Fdownload%2FOswiadczenie_o_wysokosci_sprzedazy_napojow_alkoholowych_2021.docx&wdOrigin=BROWSELINK 

Komunikat Ministerstwa Gospodarki
W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG” informujemy przedsiębiorców:

  

Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierającymi określenia typu – Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty. Treść wezwania wprowadza w błąd i sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty – w przedziale od 72 zł do 248 zł – na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego. Wpisani do CEIDG przedsiębiorcy zgłaszają skargi do Ministra Gospodarki w związku ze wspomnianym działem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat, ponieważ powoływanie się w treści pism na wpis do „Centralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich Podmiotów” stanowi silny czynnik motywacyjny dla przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty żądanej kwoty.

Wszystkie tego typu sprawy są przez Ministerstwo Gospodarki przekazywane do właściwych prokuratur, ponieważ ww. działania mogą również odpowiadać znamionom przestępstwa, o którym mowa w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego.

Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG.

Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne.

Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.

Dotychczas odnotowano następujące nazwy „prywatnych” rejestrów:

„Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców” Sp. z o.o., Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
„Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych” EEIDG Sp. z o.o., Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;
„Ewidencja Działalności Gospodarczych” s.r.o. INF.DAT, Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;
„Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych”, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., Ul. Ogrodowa 28/30 lok. 230, 00-896 Warszawa;
„Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych”, czyli GALOR Sp. z o.o.
„Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” Rafał Nobis, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;
„Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych” Tomasz Zabilski, Ul. Piastowska ½, 48-300 Nysa;
„Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej” Mariusz Sebastian Breczko Białystok;
„Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach”, Ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa;
„Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach” Ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.”
Departament Handlu i Usług

Ministerstwo Gospodarki     

Nowe klasyfikacje PKD

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007), wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.), która zastąpiła dotychczasową Polską Klasyfikację Działalności z 2004 roku.

Zaświadczenia wydane przed 1 stycznia 2008 r. (oraz symbole PKD 2004) będą obowiązywały do dnia 31 grudnia 2009r., niemniej jednak od dnia 2 stycznia 2008r. przedsiębiorcy, którzy dokonują zgłoszenia jakichkolwiek zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zobowiązani są w ww. zgłoszeniu dokonać aktualizacji przedmiotu działalności zgodnie z nową klasyfikacją PKD 2007.

Oznaczenie przedmiotu działalności gospodarczej w zgłoszeniu do ewidencji polega na podaniu nazwy podklasy oraz pięcioznakowego kodu, składającego się z dużej litery alfabetu i czterech cyfr. 

Nowe kody można wyszukać na stronie Głównego Urzędu Statystycznego -http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm  

Rejestracja jako płatnik VAT od 1 stycznia jest bezpłatna

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Znajdź przedsiębiorcę: wyszukaj firmę, sprawdź status, pobierz wydruk
Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!
Instytucje okołobiznesowe
Oferty inwestycyjne
Oświdczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych
Kącik Przedsiębiorcy
Biznes.gov.pl - nowy serwis informacyjno-usługowy dla firm
PRZEDSIĘBIORCO ZOSTAŃ W DOMU ZŁÓŻ WNIOSEK CEIDG-1 ONLINE 
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;9afde6cc-3bc3-4533-8d8b-1164d445bbef 
Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko uzyskać przez Internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego załóż konto, aktywuj je klikając w link, który wyślemy Ci na adres mailowy oraz zaloguj się.

Wypełnij wniosek CEIDG-1 i podpisz go (przycisk "podpisz i wyślij wniosek"). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które wyślemy Ci mailem.

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach

1 załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz 

2 załóż konto w CEIDG 

3 aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)

4 zaloguj się 

5 przygotuj wniosek

6 podpisz i wyślij wniosek

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W dniu 15.05.2020 r. Rada Miejska w Pińczowie podjęła uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 i spełniają warunki zawarte w uchwale. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

Link do uchwał:

UCHWAŁA NR XIX/175/2020

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/626755/Uchwa%C5%82a-XIX_175_2020 

Druk: Oświadczenie przedsiębiorcy(dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień maj czerwiec 2020 r.)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fpinczow.com.pl%2Fimages%2Fdownload%2FO%25C5%259Bwiadczenie_przedsi%25C4%2599biorcydotyczy_zwolnienia_z_podatku_od_nieruchomo%25C5%259Bci_za_miesi%25C4%2585c_kwiecie%25C5%2584_maj_czerwiec_2020_r.2.doc&wdOrigin=BROWSELINK

 

UCHWAŁA NR XIX/174/2020

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/626753/Uchwa%C5%82a-XIX_174_2020 

Druk: Oświadczenie przedsiębiorcy przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień maj czerwiec 2020 r.)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fpinczow.com.pl%2Fimages%2Fdownload%2FO%25C5%259Bwiadczenie_przedsi%25C4%2599biorcy_przed%25C5%2582u%25C5%25BCenie_termin%25C3%25B3w_p%25C5%2582atno%25C5%259Bci_rat_podatku_od_nieruchomo%25C5%259Bci.doc&wdOrigin=BROWSELINK

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!