Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
25°C
Powróć do: Opłaty

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1.   D E K L A R A C J A   O   WYSOKOŚCI   OPŁATY   ZA   GOSPODAROWANIE   ODPADAMI   KOMUNALNYMI

 

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Pińczów, na której powstają odpady komunalne, jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Od 1 września 2020 r. nie ma już możliwości wyboru metody zbierania odpadów –

– w s z y s c y   m i e s z k a ń c y   m a j ą   o b o w i ą z e k   i c h   s e g r e g a c j i   !!!

 


 

Gdzie znaleźć Druk Deklaracji ?

 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie (ul. 3 Maja 10) w Punkcie Informacyjnym lub w Wydziale Finansowo-Budżetowym (pok. nr 8 i nr 12),
 • w link’u dostępnym na dole strony.

 


 

Gdzie złożyć wypełnioną Deklarację ?

 • w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie (pok. nr 29),
 • przesłać na adres:

Urząd Miejski w Pińczowie

Wydział Finansowo-Budżetowy

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

 • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na platformie e-PUAP:

Złóż e-deklarację przez e-PUAP

 

Informujemy, że do prawidłowego złożenia deklaracji drogą elektroniczną wymagane jest posiadanie:

 • Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego

            lub

 • Profilu Zaufanego

Przed przystąpieniem do składania deklaracji drogą elektroniczną najlepiej jest skontaktować się z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Pińczowie (pok. nr 8 i nr 12).

 


 

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych

w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości - Burmistrz Miasta Pińczów w drodze decyzji

ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi !!!

 
 

2.   S T A W K A   O P Ł A T Y   ZA   GOSPODAROWANIE   ODPADAMI   KOMUNALNYMI


W Gminie Pińczów opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych (domy jednorodzinne, budynki kilku i wielorodzinne) stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty:

 

Stawka opłaty od 1 osoby:                                                                                                        19,50 zł

 

Celem OBNIŻENIA stawki opłaty można skorzystać z 2 ulg:

 

1.  Ulga za kompostowanie odpadów:                                                                    2 zł

Stawka po zastosowaniu ulgi:                                                               19,50 zł2 zł = 17,50 zł

 

2.  Ulga z tytułu Karty Dużej Rodziny (KDR):                                                     20 %

 

Stawka bez kompostownika: Stawka z kompostownikiem:
Obliczanie ulgi:
19,50 zł x 20 % = 3,90 zł Oszczędności 17,50 zł x 20 % = 3,50 zł Oszczędności
Stawka po zastosowaniu ulgi:
19,50 zł – 3,90 zł = 15,60 zł 17,50 zł – 3,50 zł = 14,00 zł

 

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny (KDR) ?

 • Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie.

 

Aby ją otrzymać należy złożyć poniższy wniosek w wyżej wymienionej placówce:

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

 


 

Mieszkańcy budynków kilku i wielorodzinnych:         wnoszą opłaty na rzecz wspólnoty albo spółdzielni, które później rozliczają się z gminą.
Mieszkańcy będący jednocześnie właścicielami budynków jednorodzinnych:                                                         rozliczają się bezpośrednio z gminą.

 


 

TERMINY PŁATNOŚCI opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Obliczoną w deklaracji miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w terminach płatności tożsamych z terminami płatności zobowiązań podatkowych (podatków), tj.:

 

za I kwartał: do 15 marca
za II kwartał: do 15 maja
za III kwartał: do 15 września
za IV kwartał: do 15 listopada

 


 

D O S T Ę P N E   S P O S O B Y   W N O S Z E N I A   O P Ł A T   :

 • w Kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie (godziny otwarcia: 8ºº - 14ºº),
 • na indywidualny rachunek bankowy,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

 

PKO Bank Polski S.A.:

Nr: 42 1020 2629 0000 9002 0404 2164

 
 

Informujemy, że w pińczowskim Oddziale PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem ul. Batalionów Chłopskich 7 (naprzeciw Poczty Polskiej), istnieje możliwość

d o k o n y w a n i a   w p ł a t   B E Z   P R O W I Z J I   !!!

 
 

Pliki do pobrania:

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!