Powróć do: Miasto i Gmina

Sołectwa

Gmina Pińczów liczy 41 sołectw oraz jedno osiedle (Gacki - Osiedle) stanowiące odrębną jednostkę administracyjną i 2 osiedla utworzone w obrębie innych jednostek: (Osiedle Zdrojowe w granicach miasta Pińczowa,  Osiedle Górki - Włochy w granicach sołectwa Włochy)

Sołectwa:

Aleksandrów, Bogucice Drugie, Bogucice Pierwsze, Borków, Brzeście, Bugaj, Byczów, Chrabków, Chruścice, Chwałowice, Gacki, Grochowiska, Kopernia, Kowala, Kozubów, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Leszcze, Marzęcin, Młodzawy Duże, Młodzawy Małe, Mozgawa, Nowa Zagość, Orkanów, Pasturka, Podłęże, Sadek, Skowronno Dolne, Skowronno Górne, Skrzypiów, Stara Zagość, Szarbków, Szczypiec, Uników, Winiary, Włochy, Wola Zagojska Dolna, Wola Zagojska Górna, Zagorzyce, Zakrzów, Zawarża.

Mapa_sołectwa