Powróć do: 2023

Nie podglądani lecz bezpieczni – budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Pińczowa

Tytuł inwestycji:

Nie podglądani lecz bezpieczni – budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Pińczowa 

Zadanie dofinansowane jest środków Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

 

Zakres robót:

Inwestycja polegała na budowie:

budowę 4 punktów kamerowych wraz z zasilaniem:

PK04     Plac Wolności  od ul. 1 Maja

PK10     ul. 7 Źródeł – pawilon handlowy od strony zachodniej

PK11     ul. 7 Źródeł – pawilon handlowy od strony południowej

PK12     ul. 7 Źródeł – pawilon handlowy od strony wschodniej

oraz budowę systemu transmisji i zasilania dla wyżej wymienionych punktów kamerowych wraz z uruchomieniem transmisji GPD, punktami kamerowymi (PK) i lokalnego centrum nadzoru (LCN).

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł:       121 006,36  zł

Dofinansowanie:                                                             100 000,00 zł

Wkład własny:                                                                   21 006,36 zł

 

Termin realizacji:

31.08.2023 – 27.11.2023 r.

 

Zdjęcia:

Plac_Wolności_od_ul-_1-go__Maja
Plac Wolności od ulicy -1-go Maja

ul-_7_Źródeł_-_pawilon_handlowy_od_strony_południowej
ul- 7 Źródeł - pawilon handlowy od strony południowej

ul-_7_Źródeł_-_pawilon_handlowy_od_sytrony_wschodniej
ul- 7 Źródeł - pawilon handlowy od strony wschodniej

ul-_7_Źróeł_-_pawilon_handlowy_od_strony_zachodniej
ul-_7_Źródeł_-_pawilon_handlowy_od_strony_zachodniej