Powróć do: 2024

Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Pińczów

Tytuł inwestycji:

Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Pińczów 

 

Zakres robót:

W ramach inwestycji zostanie dokończona budowa świetlic w Chwałowicach i Orkanowie. 

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt realizacji inwestycji (z nadzorem inwestorskim) wynosi:        1 039 650,61 zł

Dofinansowanie (źródło):                                                                                                        661 529,68 z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202

Wkład własny:                                                                                                                               378 120,93 zł

 

Termin realizacji:

Świetlica w Chwałowicach - czerwiec 2024 r.

Świetlica w Orkanowie – marzec 2025 r.

 

Zdjęcia:

swietlica_w_Chwałowicach
świetlica w Chwałowicach

 

świetlica_w_Orkanowie
świetlica w Orkanowie