Powróć do: 2024

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczypiec nr 365084T

 Tytuł inwestycji:

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczypiec nr 365084T.

 

Zakres robót:

Roboty budowlane obejmujące rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Szczypiec od km 0+000 – km 0+985,29, tj. odcinka długości 985 mb, wraz z budową odwodnienia w postaci rowu chłonnego i wykonaniem przepustu oraz oznakowanie pionowe. Jezdnia o szerokości 5,0 m plus obustronne pobocza o szerokości 0,75 m.

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł:   987.255,82 zł

Dofinansowanie (źródło):                                            Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  w kwocie: 691.079,00 zł

                                                                                                Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 296.176,82 zł

Termin realizacji:

luty 2025 rok

 

Zdjęcie:

Szczypiec
Droga Szczypiec przed inwestycją