Powróć do: 2024

Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Pińczowie

Tytuł inwestycji:

Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Pińczowie

 

Zakres robót:

Roboty budowlane obejmujące przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego od km 0+000 do km 0+385,42, dł. 385 m, wraz z przebudową zatok parkingowych, przebudową i budową chodnika oraz przebudową odwodnienia,  a także wykonaniem oznakowania ruchu. Po przebudowie aktualnie droga wewnętrzna zostanie zakwalifikowana do kategorii drogi publicznej gminnej.

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt realizacji inwestycji (z nadzorem inwestorskim) wynosi:         1 110 537,53 zł

Dofinansowanie (źródło):                                                                                                             777 376,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wkład własny:                                                                                                                                    333 161,53 zł

 

Termin realizacji:

Styczeń 2025r.

 

Zdjęcia:

ulica_Kazimierza_Wielkiego_przed_inwestycją_2
Ulica Kazimierza Wielkiego przed przebudową

 

ulica_Kazimierza_Wielkiego_przed_przebudową
Ulica Kazimierza Wielkiego przed przebudową 2

 

ulica_Kazimierza_Wielkiego_w_trakcie_przebudowy-chodnik_i_podbudowa_jezdni
ulica Kazimierza Wielkiego w trakcie przebudowy -chodnik i podbudowa jezdni