Powróć do: 2023

Remont ulicy Langiewicza nr 365058T w Pińczowie

Tytuł inwestycji:

 

Remont ulicy Langiewicza nr 365058T w Pińczowie

 

Zakres robót:

 

Remont ulicy Langiewicza obejmuje częściowe sfrezowanie nawierzchni jezdni i położenie nowej nakładki asfaltowej, wymianę zniszczonych krawężników drogowych i obrzeży na nowe, wymianę nawierzchni chodnika oraz nawierzchni parkingów, regulację wysokościową studzienek dla włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i kratek ulicznych ściekowych. Długość remontowanego odcinka to około 229 m.

Zadanie realizowane w latach 2022-2023

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

 

Całkowity koszt realizacji inwestycji:        498 808,79zł

Dofinansowanie (źródło):                              299 285,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wkład własny:                                                    199 523,79 zł

 

Termin realizacji:

 

20 września 2023 roku

Roboty zakończone i odebrane w dniu 24 lutego 2023 roku.

 

Zdjęcia:

 

Ulica_Langiewicza_w_Pińczowie_po_remoncie_wraz_z_obustronnymi_parkingami
Ulica Langiewicza w Pińczowie po remoncie wraz z obustronnymi parkingami

 

Ulica_Langiewicza_w_Pińczowie_po_remoncie_wraz_z_parkingiem
Ulica Langiewicza w Pińczowie po remoncie wraz z parkingiem