Powróć do: Miasto i Gmina

Współpraca zagraniczna

Początki współpracy sięgają 2003 roku, kiedy podczas Międzynarodowej Konferencji „Edukacja regionalna w zintegrowanej Europie” zorganizowanej przez Muzeum Zabawek w Kielcach został podpisany list intencyjny przez przedstawicieli miasta Tata na Węgrzech i Pińczowa w obecności Wojewody Świętokrzyskiego i Konsula Generalnego Republiki Węgierskiej w Krakowie.

Następnym ważnym krokiem było podpisanie w dniu 16.10.2004r. porozumienia o współpracy między Pińczowem, a Tata. W tym czasie Urząd nawiązał kontakty z dwoma miasteczkami – Svodin na Słowacji i Bystrice w Czechach. Naszym zamierzeniem było znalezienie partnerów do współpracy i stworzenie możliwości do aplikowania wspólnie przez cztery gminy do Funduszu Wyszehradzkiego. W tym czasie rozwijała się współpraca z Tata na poziomie szkół.

20 marca 2005 roku sformalizowana została współpraca z miastem Bystrice w Czechach – podpisano porozumienie o współpracy. Od tego czasu delegacja z Bystrzycy uczestniczy w ważnych uroczystościach historycznych i kulturowych organizowanych w Pińczowie.

W dniu 8 października 2005 roku w Tata w Republice Węgierskiej pomiędzy Burmistrzami Bystrzycy z Republiki Czeskiej, Svodina z Republiki Słowackiej, Tata z Republiki Węgierskiej oraz Miasta i Gminy Pińczów zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy, które przyczyniło się do rozwoju naszych regionów.

1 października 2012 roku podpisano umowę o partnerstwie pomiędzy miastami Pińczów i Ploiesti w Rumunii. Współpracę zapoczątkował wspólny projekt między jedną ze szkół z Pińczowa i Ploiesti. Delegacja z Ploiesti uczestniczyła w rocznicy Bitwy pod Grochowiskami. W czerwcu 2017 roku na zaproszenie władz Ploiesti do Rumunii pojechała młodzież wraz z przedstawicielami szkoły oraz Urzędu Miejskiego na organizowany Festiwal Magii.

28 maja 2016 roku Pińczów zyskał kolejnego partnera w kontaktach międzynarodowych. Zostało nim miasto Caudry w północnej Francji. Na zaproszenie Burmistrza Pińczowa Włodzimierza Baduraka do naszego miasta przybyła kilkuosobowa delegacja z Merem miasta Caudry na czele. Poznali oni nasz region, zabytki, przedsiębiorstwa, atrakcje turystyczne. Wizyta zakończyła się podpisaniem dokumentu o współpracy. Miasto Caudry zaprosiło również delegację z Pińczowa w dniach 29 czerwca – 3 lipca 2017 r. w celu podpisania umowy o współpracy, który to dokument był niezbędny aby prawnie zawrzeć współpracę między naszymi miastami.   

Współpraca między miastami partnerskimi wciąż się rozwija. Dzięki Funduszowi Wyszehradzkiemu przygotowywane są liczne projekty, warsztaty i spotkania. Delegacje z zagranicy odwiedzają nasze miasto przy okazji ważniejszych imprez i uroczystości. Można tu wymienić m.in.: uroczystości rocznicowe bitwy pod Grochowiskami; Dożynki; Dni Ponidzia; Międzynarodowe Turnieje Sportowe oraz wiele innych. Także Pińczów aktywnie uczestniczy we współpracy. Stałymi punktami w kalendarzu są np.: Festiwal Pato Pal w Svodinie; Minimaraton dla biegaczy w Tata, czy Międzynarodowy rajd kolarski RACE w Bystrice. Prowadzone są także wymiany młodzieży w ramach projektów, jak również w celu odbycia praktyk zawodowych.

Podpisane umowy:

  • Pińczów – Tata w Pińczowie 16 października 2004 r. 

Miasto Tata  tata  

 

  • Pińczów – Bystrzyca w Pińczowie 20 marca 2005 r.

Miasto Bystrzyca  bystrzyca 

 

  • Pińczów – Svodin w Pińczowie 11 listopada 2005 r.

Miasto Svodin  svodin 

 

  • Pińczów – Ploiesti w Rumunii 1 października 2012 r.

Miasto Ploiesti  ploiesti 

 

  • Pińczów – Caudry w Pińczowie 28 maja 2016 r.

Miasto Caudry  caudry