Pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane leki

Przeterminowane leki i zużyte baterie

Przeterminowane leki to odpady bardzo niebezpieczne i zakazane jest wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych. W związku z tym gmina prowadzi zbiórkę tych odpadów.

Przeterminowane leki można oddawać do białych pojemników zlokalizowanych na terenie Pińczów w następujących punktach:

1.    Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Pińczowie, ul. Klasztorna 6,

2.    Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Pińczowie, ul. 7 Źródeł 8,

3.    Apteka Codzienna w Pińczowie, ul. 3 Maja 3,

4.    Apteka „Na Grodzisku” w Pińczowie, ul. 7 Źródeł 8

Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych

Zużyte baterie zaliczają się do odpadów niebezpiecznych, ponieważ stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Oznacza to, że nie mogą być wyrzucane na śmietnik wraz z innymi odpadami komunalnymi.

Zużyte baterie można oddać w następujących punktach zlokalizowanych na terenie Gminy Pińczów:

1.    Marketach ( sklepach, które zajmują się sprzedażą baterii np. biedronka),

2.    Placówkach użyteczności publicznej np. Urzędzie Miejskim, szkołach,

3.    Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pińczowie, ul. Republiki Pińczowskiej 10

Uwaga: Baterie należy wrzucać bez opakowań zbiorczych, np. foliowych torebek lub pudełek