Powróć do: 2024

Budowa drogi wewnętrznej na ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie

Tytuł inwestycji:

Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie w ramach zadania: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów”

 

Zakres robót:

Roboty budowlane obejmują budowę drogi wewnętrznej na ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie, na odcinku o długości około 300 mb, wraz z oświetleniem ulicznym.

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt robót budowlanych:                  394 530,34 zł

Stanowi to wkład własny Gminy w zadaniu: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów”, której dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 7 999 000,00 zł

 

Termin realizacji:

lipiec 2024 rok

 

Zdjęcia:

droga_wewnętrzna_stan_istniejacy_1
droga wewnętrzna stan istniejący 1

 

droga_wewnętrzna_stan_istniejacy_2
droga wewnętrzna stan istniejący 2
droga_wewnętrzna_w_trakcie_budowy
droga wewnętrzna w trakcie budowy