Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

OCHRONA ZDROWIA

 Na terenie Gminy Pińczów działa pięć przychodni Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w tym dwie Przychodnie zlokalizowane są w Pińczowie, pozostałe trzy w Gackach, Kozubowie oraz Szarbkowie. Swoją opieką obejmują one ponad 18 700 mieszkańców Miasta i Gminy Pińczów.

szoz_logo