Powróć do: Klęski żywiołowe

PRZYMROZKI WIOSENNE 2024

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego –przymrozków wiosennych, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje, że osoby poszkodowane w/w zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych  od 26 kwietnia 2024 roku do dnia 10 maja 2024 roku.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej UMiG oraz w siedzibie urzędu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Pińczowie – pokój nr 17. Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód, muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika. Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć kopie zgłoszenia do systemu IRZ.

 We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 r.). Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników Urzędu z wnioskodawcą !

                      PRZYMROZKI