Powróć do: BEZPIECZEŃSTWO

Posterunek Straży Leśnej

Posterunek Straży Leśnej           https://pinczow.radom.lasy.gov.pl/nadlesnictwo
 January Bakalarz
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 41 377 18 99, +48 782 989 086, IP: 1609222
january.bakalarz@radom.lasy.gov.pl
 Łukasz Wojtasik
Strażnik Leśny
Tel.: +48 782 989 088,
lukasz.wojtasik@radom.lasy.gov.pl
 Artur Soboń
Strażnik Leśny
Tel.: +48 535 109 181
artur.sobon@radom.lasy.gov.pl