Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów

polski_ład 

Gmina Pińczów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.999.000,00 zł, na realizację inwestycji pn.: "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów". 

Zadanie obejmuje: "Budowę drogi gminnej klasy D - ulica Ogrodowa w Pińczowie" wraz z kanalizacją sanitarną i wodociągową;  "Rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Szczypiec nr 365084T" (wkład własny do inwestycji) oraz budowę dodatkowej drogi na terenie miasta - „Budowa gminnej drogi wewnętrznej na ulicy Wyszyńskiego w Pińczowie”.