Budowa ulicy Piaskowej w Pińczowie

fundusz_dróg_loga 

Gmina Pińczów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Piaskowej w Pińczowie”. Wartość zadania wynosi  849 051,12 zł. w tym dofinansowanie  594 335,00 zł. i wkład własny 254 716,12 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2025.