BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

polski_ład 

Gmina Pińczów otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.546.440,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie stanowi 98,00 % ostatecznej wartości inwestycji  pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Pińczów".  Wkład własny Gminy Pińczów do prac inwestycyjnych wynosi 2% wartości zadania czyli 31 560,00 zł. W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z budową i przebudową dróg:

Ulica Malinowa w Pińczowie - budowa drogi gminnej klasy D wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. 

Krzyżanowice Dolne – przebudowa drogi gminnej wykonanie robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni asfaltowej, krawężników i robót wykończeniowych. Zadanie obejmuje również wykonanie parkingu przy przebudowanej drodze. 

Zakrzów – przebudowa 4 dróg gminnych o  łącznej długości 438 m – drogi o nawierzchni utwardzonej kruszywem kamiennym. Planujemy wykonanie robót ziemnych, podbudowy i nawierzchni asfaltowej.

Winiary - przebudowa drogi gminnej wykonanie robót ziemnych, podbudowy i nawierzchni mineralno – bitumicznej.