Utworzenie Klubu Senior + 2020

Senior 

Gmina Pińczów realizuje zadanie „Utworzenie Klubu Senior +” dofinansowane z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 w kwocie 149 134,40 zł.

Program realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego.

Klub powstanie w Gackach na Osiedlu Robotniczym, w tym celu zostanie przebudowany i wyremontowany budynek pod adresem Gacki 5, tak aby dostosować go do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Z działalność Klubu będzie korzystało 15 osób w wieku 60+.