Zarządzanie kryzysowe

11.03.2014 - Procedury na wypadek klęsk żywiołowych

PP | pinczow.com.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie informuje mieszkańców o zasadach, procedurach i czasie w jakim należy składać ewentualne wnioski o szacowanie skutków wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie naszej Gminy. Wniosek o oszacowanie osoba poszkodowana może złożyć nie później niż 10 dni od dnia wystąpienia zjawiska. Wystąpienie któregokolwiek ze zjawisk atmosferycznych opisanych w linku sołtys powinien zgłosić w Urzędzie Miejskim w Pińczowie najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu wystąpienia zjawiska. Niżej zamieszczamy wzór wniosku wraz z oświadczeniem osoby poszkodowanej oraz omówienie zjawisk atmosferycznych, które mogą być przedmiotem zgłoszenia.

Procedura szacowania szkód

Wniosek o oszacowanie szkód