Wyślij pytanie

1000 znaków pozostało

Zapytaj burmistrza

Dzień dobry,
Chciałbym się dowiedzieć kiedy ruszy budowa obwodnicy Pińczowa.
Z poważaniem,
Paweł

Umowa z wykonawcą  została podpisana w maju bieżącego roku i jest w trakcie realizacji. Rozpoczęcie robót ziemnych planowane jest na marzec 2018 roku, a zakończenie 30 października 2019 roku.

Z poważaniem,

Włodzimierz Badurak

 

Dzień dobry,
W jaki sposób w Pińczowie będzie obchodzone Święto Wojska Polskiego?
Z poważaniem,
Jerzy Nowak

Uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego rozpoczną się Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie - w intencji żołnieży, następnie złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem w Parku Miejskim. Kolejnym punktem będzie przemarsz na miejsce straceń "Zawięzienie", odegranie sygnału WP, Śpij kolego i Wojenko Wojenko oraz złożenie wiązanek i zapalenie zniczy.

Z poważaniem,

Włodzimierz Badurak

 

Dzień dobry,

Dla kogo wybudowana jest ulica nad Zalewem? Auta jeżdżą na pełnym gazie, brak chodnika i pobocza dla pieszych, brak jakichkolwiek oznakowań. Uciec przed szaleńcem nie ma gdzie.

Z poważaniem,                                                                                                                                                                                                                                  

Krystyna Pawłowska

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.04.2018 r. w sprawie drogi nad Zalewem w Pińczowie, informuję że droga została wykonana dla mieszkańców. W/w droga została zaprojektowana przez projektantaz uprawniwniami w istniejącym pasie drogowym, który jest bardzo ograniczony, z jednej strony ogrodzeniem terenu ujęcia wody, a z drugiej linią brzegową starego koryta rzeki Nidy (:doprowadzalnika"). W terenie zabudowanym na całym obszarze miasta obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h.

Z wyrazami szacunku

Włodzimierz Badurak

 

Jestem pasjonatka szukania wodowego za pomoca sprzetu Gareta.
Czy potrzeba u Panstwa jakiegos pozwolenia zeby szukac w wodzie?(rzeka Nida)
Oczywiscie wartosciowe rzeczy zostana przekazane do gminy.
Z powazaniem
Stawiarska Izabela

Zarządzającym rzeką Nidą jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i to tam należy złożyć wniosek o pozwolenie na poszukiwania. Wcześniej należy uzyskać pozwolenie od Konserwatora Zabytków.

Z wyrazami szacunku

Włodzimierz Badurak

 

Panie Burmistrzu kiedy na Nidzie w okolicach mostu doczekamy się w przystani kajakowej z prawdziwego zdarzenia? Przypomnę ze liczne spływy kajakowe organizowane z Pińczowa zaczynają się od brodzenia w błocie przy brzegu rzeki.
WojciechN

Teren, gdzie obecnie wodowane są kajaki jest własnością Skarbu Państwa i zarządzany jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Krakowie. Od kilku lat prowadzone są   rozmowy z Zarządem RZGW w sprawie wydzierżawienia tego odcinka terenu za mostem w kierunku Pasturki , gdzie planujemy wykonać ogólnodostępną plażę oraz pomost do wodowania kajaków. Na spotkaniu w czerwcu tego roku uzyskaliśmy wstępną zgodę dyrektora RZGW dotyczącą przejęcia gruntów przez gminę na ten cel.

Z wyrazami szacunku

Włodzimierz Badurak

 

Panie burmistrzu kiedy na ulicy 3 go Maja doczekamy się progów zwalniających. Tylko proszę nie odpowiadać że policja poluje .niech postoja wieczorem 100 nie schodzi z licznika kierowcy.Jeszcze jedno proszę przecięcie drzew wzdłuż rowu bo wyjeżdżając nic nie widać.

Jest to droga powiatowa i należy się zwrócić do Starostwa Powiatowego.

Z wyrazami szacunku

Włodzimierz Badurak