Rada Miejska

Komisje

Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej w Pińczowie kadencja 2018 - 2023.

 

I. Komisja Rewizyjna

1. Łaskawiec Marta - przewodnicząca

2. Mider Zdzisław - członek

3. Nogacki Leszek - członek

4. Koniusz Janusz - członek

 

II. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

1. Skubek Marek - przewodniczący

2. Wąsik Krzysztof - członek

3. Wykurz Aneta - członek

4. Robak Grażyna - członek

5. Różycki Henryk - członek

 

III. Komisja Przemysłu i Handlu

1. Saltarski Marcin - przewodniczący

2. Łaskawiec Marta - członek

3. Klasiński Kazimierz - członek

4. Skubek Marek - członek

 

IV. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

1. Różycki Henryk - przewodniczący

2. Nogacki Leszek - członek

3. Omasta Marek - członek

4. Jaklewicz Tomasz - członek

 

V. Komisja Zdrowia, ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

1. Robak Grażyna - przewodnicząca

2. Wąsik Krzysztof - członek

3. Radkiewicz Jan - członek

4. Guza Bogumiła - członek

5. Soboń Maciej - członek

 

VI. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

1. Nogacki Leszek - przewodniczący

2. Guza Bogumiła - członek

3. Jaklewicz Tomasz - członek

4. Opoka Wiesław - członek

 

VII. Komisja Rolna

1. Mider Zdzisław - przewodniczący

2. Saltarski Marcin - członek

3. Juszczyk Krystyna - członek

4. Sarna Marek - członek

 

VIII. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Wykurz Aneta - przewodnicząca

2. Koniusz Adam - członek

3. Mider Zdzisław - członek

4. Radkiewicz Jan - członek