Osobowość Roku Gminy Pińczów - Opis wyróżnień

"Osobowość Roku Gminy Pińczów" - wyróżnienie przyznawane w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr XV/119/07 z dnia 3 października 2007 roku. Tytuł jest wyrazem uhonorowania i uznania społeczności lokalnej dla wyróżniających się osób, których działalność, dokonania i osiągnięcia w sposób znaczący wiążą się z Gminą Pińczów. Tytuł „Osobowość Roku Gminy Pińczów” nadawany jest przez Kapitułę powołaną przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza.

6461299574151osobowosc 500