Konkursy dla organizacji pozarządowych

Do 8 marca 2011 roku organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarach:

1.kultura fizyczna, sport i turystyka
2.ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

Wzór oferty, umowy oraz wymagania konkursowe znajdują się na stronie  http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/page.php?id=2977