Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Gmina Pińczów wraz z gminami partnerskimi otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Rolę Instytucji Realizującej projekt pełniła Gmina Busko-Zdrój, gminy partnerskie to: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije.


Zakres projektu objął montaż kolektorów słonecznych w celu efektywnego pozyskania energii słonecznej do ogrzania ciepłej wody użytkowej. W ramach całego projektu zamontowane zostały kolektory słoneczne na budynkach prywatnych, łącznie w ilości ok. 4 tys. oraz na budynkach użyteczności publicznej.


Koszt montażu układu solarnego dla domu prywatnego uzależniony był od wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę i uzależniona będzie od liczby mieszkańców w danym budynku mieszkalnym. Dotacja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pokryła 75 % tych kosztów, natomiast właściciel budynku – pozostałe 25 %.


Projekt był realizowany w latach: 2011 – 2014.


Wszystkie osoby, które wstępnie wyraziły chęć udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu otrzymały pismo wraz z formularzem wniosku o umożliwienie uczestnictwa w realizacji projektu. Po zebraniu i weryfikacji wniosków od osób zainteresowanych została ustalona liczba i kolejność montażu kolektorów, w oparciu o zatwierdzone przez stronę szwajcarską kryteria.

Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Wypełniony wniosek z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pińczowie w terminie do 29 lipca 2011. Dopuszcza się uzupełnienie wniosku o wypis z księgi wieczystej w terminie do 15 października b.r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego:
p. Renata Grabiwoda: (41) 23-45-137

Dokumenty do pobrania:

Pismo do mieszkańców

Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Pełnomocnictwo

Wniosek o umożliwienie uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o powierzchni użytkowej

Oświdczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aktualny wzór umowy obowiązujący w Gminie Pińczów

Informacja dotycząca użytkowania instalacji solarnych

Podsumowanie projektu

Komunikat dla użytkowników instalacji solarnych