Powróć do: Dla Przedsiębiorcy

Informacje dla przedsiębiorców

Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Należności z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można opłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie, lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

PKO Bank Polski S.A.

20 1020 2629 0000 9802 0365 9794

W tytule przelewu należy podać nr zezwolenia i nr raty  np.:

Zezwolenia nr  I/1/A/1/2020 RATA I lub Zezwolenie nr II/1/A/1/2020 RATA I II III

W przypadku dokonywania opłaty za korzystanie z więcej niż jednego zezwolenia, należy dokonać opłaty (przelewu) osobno za każde z zezwoleń.

Do pobrania: 

Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych