Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

 

 

dofinansowanie ze środków 

 

inf. narodowy program czyt

 

Gmina Pińczów otrzymała 10 milionów złotych na pierwszy etap budowy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej. Dofinansowanie przeznaczone jest w ramach programu Polskiego Ładu, czyli Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

gmina pinczow

 

 

"Utworzenie Klubu Senior +"

 

flaga i godło

Gmina Pińczów realizuje zadanie „Utworzenie Klubu Senior +” dofinansowane z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 w kwocie 149 134,40 zł.

Program realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego.

Klub powstanie w Gackach na Osiedlu Robotniczym, w tym celu zostanie przebudowany i wyremontowany budynek pod adresem Gacki 5, tak aby dostosować go do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Z działalność Klubu będzie korzystało 15 osób w wieku 60+.

 

 

"MALUCH +"

flaga i godło

Gmina Pińczów realizuje zadanie dofinansowane kwotą 972 000,00 zł z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. Zadanie polega na Utworzeniu Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie.

W ramach programu w wydzielonym skrzydle Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 7 Źródeł 7 w Pińczowie powstanie „Klub Dziecięcy nr 1 w Pińczowie”. Z otrzymanej dotacji zostanie również zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne.  Opiekę w żłobku znajdzie 30 dzieci w wieku do lat 3. Całkowita wartość zadania wynosi 1 200 000,00 zł.

 

 

"MALUCH +"

flaga i godło

Gmina Pińczów realizuje w Klubie Dziecięcym nr 1 w Pińczowie zadanie dofinansowane kwotą 28 800,00 zł z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Realizacja zadania polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez dofinansowanie wynagrodzenia personelu. Całkowita wartość zadania wynosi 36 000,00 zł.

 

 

„Funkcjonowanie Klubu Senior +”

flaga i godło

Gmina Pińczów w Klubie Senior+ w Gackach realizuje zadanie „Funkcjonowanie Klubu Senior +”. Na wykonanie projektu Gmina Pińczów pozyskała dofinansowane z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2021 w kwocie 27 990,50 zł. Całkowity koszt realizacji wynosi 62 900,00 zł. W ramach zadania 15 osób w wieku 60+ będzie korzystało z warsztatów artystycznych i kulinarnych. Zostanie dofinansowane wynagrodzenie kierownika klubu i wycieczka integracyjna.

 

 

"Środki rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w 2021 r. na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – kryterium V"

flaga i godło

Dofinansowanie 148 718,00 zł

Szkoła Podstawowa w Brześciu: 69 900,00 zł,   Szkoła Podstawowa w Zagości: 78 818,00 zł 

 

dofinanowano ze środków1

 

dofinansowanie Maluch

 

ul. 1 maja

 

ul. bat. chłopskich tesco

 

ul. bat. chłopskich

 

ul. grodziskowa

 

ul. legionistów

 

ul. piłsudskiego