Dla mieszkańca

Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
mgr inż. Michał Ryk

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 21,
tel. 412345210

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego
sekretarka Milena Szulc
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 29,
tel. 412345100; tel. 412345230

Stanowisko ds. organizacyjnych
główny specjalista mgr Maria Wojciechowska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 24
tel.412345216

Stanowisko ds. organizacyjnych
podinspektor inż. Andrzej Gajda
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 41,
tel. 412345315

Stanowisko ds. przepływu informacji
podinspektor mgr Paweł Poros
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 36,
tel. 0412345303

Stanowisko ds. interesantów
Dominika Janik
Urząd Miejski w Pińczowie, (Punkt Informacyjny I piętro)
tel. 412345217

Stanowisko ds. kadr
inspektor mgr Małgorzata Buczak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 25,
tel. 412345214

Stanowisko ds. płac
mgr Barbara Kielian
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 25,
tel. 412345214

Stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum zakładowego
inspektor mgr Anna Sokołowska-Toboła
Urząd Miejski w Pińczowie, Kancelaria Urzędu pokój nr 17,
tel. 412345215 

Stanowisko ds. kancelaryjnych
podinspektor inż. Zbigniew Kaczmarczyk
Urząd Miejski w Pińczowie, Kancelaria Urzędu pokój nr 17,
tel. 412345215

Stanowiska ds. obsługi Rady Miejskiej:
st. inspektor Mirosława Ciesielska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 26,
tel. 412345218

inspektor Bożena Liber
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 26,
tel. 412345218                                                                                                        

Stanowisko ds. działalności gospodarczej
główny specjalista mgr Rafał Gwiaździński
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 23,
tel. 412345213

Stanowisko ds. transportu publicznego
Paweł Klaczak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 23,
tel. 412345213

Informatyk
starszy informatyk mgr inż. Grzegorz Wojciechowski
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 20,
tel. 0412345212

Stanowisko pracy ds. obronności
inspektor Jolanta Gaj
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 46,
tel.412345317

Stanowisko ds. bezpieczeństwa
podinspektor Tomasz Dryja
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 44,
tel. 412345319

Wydział Finansowo-Budżetowy

Naczelnik Wydziału (Skarbnik Gminy)
mgr Mirosława Wiśniewska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 13,
tel. 412345110 

Zastępca Naczelnika Wydziału (Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej)
mgr Anna Nowak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 11,
tel. 412345111

Kierownik Referatu Rachunkowości, Poboru Podatków i Opłat
mgr Aneta Gadawska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 11,
tel. 412345111

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
podinspektor mgr Urszula Pasek
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 10,
tel. 412345115

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
podinspektor mgr Beata Kociełek
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 10,
tel. 412345115

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
inspektor mgr inż. Agnieszka Kostecka
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 14,
tel. 412345116

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
mgr Izabela Jankowska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 15,
tel. 412345114

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
mgr Agnieszka Łukasik
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 10,
tel. 412345115

Stanowisko ds. wymiaru podatkowego

(teren wiejski)
podinspektor Magdalena Kowalska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 9,
tel. 412345112

Stanowisko ds. wymiaru podatkowego

(teren wiejski)
inspektor mgr Anna Wdówka
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 9,
tel. 412345112

Stanowisko ds. wymiaru podatkowego

(teren miasto)
mgr Agnieszka Smuga-Żeromińska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 8,
tel. 412345117

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
podinspektor Paweł Stochla
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 12,
tel. 412345118

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
inspektor mgr Anna Zacharz-Nowak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 12,
tel. 412345118

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
referent mgr Agnieszka Radkiewicz
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 12,
tel. 412345118

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
podinspektor mgr Magdalena Ciekalska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 15,
tel. 412345114

Kasjer
podinspektor mgr Kinga Ostrowska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 16,
tel. 412345113

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych
mgr Urszula Sroka-Kurek
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 2
tel. 412345120

Stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówień publicznych

podinspektor inż. Renata Grabiwoda
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 3
tel. 412345122

Stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówień publicznych

podinspektor Przemysław Fatyga
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 2
tel. 412345121

Wydział Ochrony Środowiska i Planowania

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Planowania
mgr Alina Pełka
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 35
tel. 412345240

Stanowisko ds. planowania strategicznego i przestrzennego
inspektor mgr inż. Dariusz Golik
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 33
tel. 412345242

Stanowisko ds. wyrysów, wypisów i zaświadczeń
referent inż. Agnieszka Hajos
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 33
tel. 412345242

Stanowisko ds. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
inspektor mgr Marcin Ziemba
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 34
tel. 412345243

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
podinspektor mgr Iwona Chlewicka
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 32
tel. 412345241

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
inspektor Agnieszka Nowak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 32
tel. 412345241

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Mieniem

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Mieniem
mgr inż. Stanisław Ryznar
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 38
tel. 412345310

Stanowisko ds. rolnych oraz geodezji, ewidencji gruntów i budynków
inspektor mgr inż. Małgorzata Łaganowska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 37
tel. 412345311

Stanowisko ds. czystości i porządku w gminie
inspektor mgr inż. Anna Kawiorska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 43
tel. 412345312

Stanowisko ds. gospodarki lokalami mieszkalnymi
inspektor mgr Urszula Piwowarska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 43
tel. 412345312

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
inspektor mgr inż. Izabela Mijał
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 39
tel. 412345314

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
inspektor mgr Monika Karpińska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 39
tel. 412345314

Stanowisko ds. komunalnych i organizacji robót publicznych
podinspektor Leszek Misztal
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 40
tel. 412345313

Stanowisko ds. komunalnych i organizacji robót publicznych
inspektor inż. Hubert Bochniak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 37
tel. 412345311

Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej

Naczelnik Wydziału  
mgr Ewa Bawor
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój  nr 36,
tel. 412345301

Stanowisko ds. oświaty
inspektor mgr inż. Małgorzata Maszewska
Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój nr 36,
tel. 412345303

Stanowisko ds. oświaty i opieki społecznej
inspektor mgr Ewa Zacharz
Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój nr 36,
tel. 412345302

Stanowisko ds. oświaty i zdrowia
inspektor mgr Ewelina Pięta
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 36,
tel. 412345302

Stanowisko ds. sportu i promocji gminy
inspektor mgr Monika Młyńczak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 36
tel. 412345304

Stanowisko ds. kultury, turystyki i ochrony zabytków
mgr Ewa Bawor
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 36
tel. 412345305

Stanowisko ds. obsługi spółek i profilaktyki
Główny Specjalista mgr Elżbieta Mazur
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 36
tel. 412345306

Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
inż. Piotr Winiarski
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 7
tel. 412345130

Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów urządzeń i obiektów gminnych
inspektor mgr inż. Bernarda Bugaj
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 6
tel. 412345132

Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów urządzeń i obiektów gminnych
inspektor mgr inż. Edyta Pawlusek
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 4
tel. 412345131

Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów urządzeń i obiektów gminnych
inspektor mgr inż. Bartłomiej Piasecki
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 4
tel. 412345131

Stanowisko ds. utrzymania dróg i mostów
inspektor Waldemar Szymczyk
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 5
tel. 412345133

Urząd Stanu Cywilnego

Ul. Nowy Świat 3, 28-400 Pińczów
Telefon: 412345381

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego mgr inż. Jerzy Lechowski
mgr inż. Jerzy Lechowski
Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 1
tel. 412345380

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Urszula Wilkus
Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 3
tel. 412345381

Stanowisko ds. dowodów osobistych 
inspektor Teresa Musiał
Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 2
tel. 412345383

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
młodszy referent Magdalena Liberek
Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 3
tel. 412345382

Stanowisko ds. ewidencji ludności

Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie, pokój nr 3
tel. 412345381

 

Koordynator ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Pińczowie
Marcin Kozłowski
tel.:412345233
mobile: 606856258