Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

Każdy właściciel lub zarządca budynku, od 1 lipca 2021r. jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW, wykorzystywanych do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków to m.in.: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, koza, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnia, kuchnia węglowa, pompa ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania budynków, to:

  • 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.
  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowego źródła ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 r. (w nowych budynkach lub po wymianie źródeł ciepła).

 

Deklarację będzie można złożyć:

a) drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub
b) w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

 (druki dostępne do pobrania w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, w punkcie obsługi interesanta na parterze budynku lub na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq )

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).