Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski 2021

info budżet obywatelski

 

Budżet Obywatelski 2020

1. Budżet Obywatelski Miasto Pińczów:

1) Propozycje przedsięwzięć (projektów) do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta i Gminy Pińczów może zgłosić:

a. Grupa 10 mieszkańców Miasta i Gminy Pińczów, którzy mają posiadają czynne prawo wyborcze

b. Instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarządowe , wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie Miasta i Gminy Pińczowa.

2) wnioski zgłaszamy w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do 07 lipca 2020 r.

W ramach budżetu obywatelskiego w roku 2020 maksymalna kwota przeznaczona na realizację 1 projektu wynosi do 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych).

Koszt zgłaszanych przedsięwzięć nie może obecnie przekraczać 200 000 zł.

Link do Uchwały nr XIX/179/2020 Rady Miejskie w Pińczowie z dnia 15 maja 2020r

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/626788/Uchwa%C5%82a-XIX_179_2020

3) weryfikacja zgłoszonych projektów, rozpatrzenie odwołań od decyzji o nie dopuszczeniu projektu do głosowania oraz publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania do dnia 31 lipca 2020 r.

4) głosowanie zostanie przeprowadzone w dni robocze od dnia 01 września 2020 r. do dnia 20 września 2020 r.,

a. Głosować może każdy mieszkaniec

b. Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos

5) ogłoszenie informacji o projektach, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu powszechnym, mieszczą się w puli środków przewidzianych na realizacje Budżetu Obywatelskiego i zostaną wskazane do realizacji do dnia 30 września 2020 r.

 

Informacja dotycząca głosowania – Budżet Obywatelski 2020

W terminie od dnia 01 września 2020 r. do dnia 20 września 2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, zostanie przeprowadzone głosowanie na projekty, które będą realizowane w roku 2021 w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta i Gminy Pińczów.

Głos można oddać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie ul. 3 Maja 10 /urna obok punktu informacyjnego lub elektronicznie:

  1. kartę do głosowania można pobrać ze strony: www.pinczow.com.pl, lub w punkcie do głosowania.
  2. wypełnioną kartę należy przesłać na adres poczty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax Urzędu Miejskiego numer fax 41 357 26 45.

Karty do głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej i w Urzędzie Miejskim w Pińczowie w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym głosowanie.

 

Budżet Obywatelski 2019

1. Budżet Obywatelski Miasto Pińczów:

1) Propozycje przedsięwzięć (projektów) do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego dla miasta Pińczowa może zgłosić:

a. Grupa 25 mieszkańców miasta Pińczowa, którzy mają ukończone 18 lat.

b. Instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Pińczowa.

2) wnioski zgłaszamy w terminie od 15 maja do 30 czerwca

W ramach budżetu obywatelskiego w roku 2019 wzrosła maksymalna kwota przeznaczona na realizację 1 projektu i wynosi ona 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych).

Koszt zgłaszanych przedsięwzięć nie może obecnie przekraczać 200 000 zł.

Link do Zarządzenia nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/553410/Zarz%C4%85dzenie-48_2019

3) weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół Opiniujący oraz publikacja listy zweryfikowanych pozytywnie projektów, które znajdą się na liście do głosowania - do 30 lipca,

4) głosowanie zostanie przeprowadzone w dni robocze od 1 do 20 września,

a. Głosować może każdy mieszkaniec Pińczowa (zameldowany w mieście stale lub czasowo), który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat.

b. Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos

5) ogłoszenie informacji o projektach, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu powszechnym i zostaną wybrane do realizacji do 30 września

2. Budżet Obywatelski Gacki Osiedle:

1) Zgłaszanie wniosków do budżetu obywatelskiego osiedla Gacki oraz głosowanie nad tymi wnioskami przeprowadza się na zebraniu mieszkańców osiedla z zastrzeżeniem, że w głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.

2) Protokół z zebrania mieszkańców osiedla należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Pińczowie do 30 września.

 

 

 

Informacja dotycząca głosowania – Budżet Obywatelski 2019

W terminie od 1 do 20 września 2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, zostanie przeprowadzone głosowanie na projekty, które będą realizowane w roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta Pińczowa.

Głos można oddać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie ul. 3 Maja 10 /urna obok punktu informacyjnego na I piętrze/,

lub elektronicznie:

  1. kartę do głosowania można pobrać ze strony: www.pinczow.com.pl, lub w punkcie do głosowania.
  2. wypełnioną kartę należy przesłać na adres poczty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax Urzędu Miejskiego numer fax 41 357 26 45.

Karty do głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej i w Urzędzie Miejskim w Pińczowie w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym głosowanie.

Głosować może każdy mieszkaniec Miasta Pińczowa (zameldowany w mieście stale lub czasowo), który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat.

Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos.

 

Informacja o projektach budżetu obywatelskiego z największą liczbą głosów

 

Budżet Obywatelski 2018

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy Pińczowa. Dzięki temu mieszkańcy mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków i uczestniczyć w realizacji zadań bezpośrednio ich dotyczących.

Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego:

1. Budżet Obywatelski Gacki Osiedle:

1) Zgłaszanie wniosków do budżetu obywatelskiego osiedla Gacki-Osiedle oraz głosowanie nad tymi wnioskami przeprowadza się na zebraniu mieszkańców osiedla z zastrzeżeniem, że w głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.

2) Protokół z zebrania mieszkańców osiedla należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Pińczowie do 30 września.

2. Budżet Obywatelski Miasto Pińczów:

1) Propozycje przedsięwzięć (projektów) do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego dla miasta Pińczowa może zgłosić:

a. Grupa 25 mieszkańców miasta Pińczowa, którzy mają ukończone 18 lat.

b. Instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Pińczowa.

2) wnioski zgłaszamy w terminie od 15 maja do 30 czerwca

3) weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół Opiniujący oraz publikacja listyzweryfikowanych pozytywnie projektów, które znajdą się na liście do głosowania - do 30 lipca,

4) głosowanie zostanie przeprowadzone w dni robocze od 1 do 20 września,

a. Głosować może każdy mieszkaniec Pińczowa (zameldowany w mieście stale lub czasowo), który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat.

b. Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos

5) ogłoszenie informacji o projektach, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu powszechnym i zostaną wybrane do realizacji do 30 września

 

1. Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego. Link: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/200643/Uchwa%C5%82a-XVII_132_2016

2. Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 maja 2018 w sprawie zgłaszania wniosków oraz procesu konsultacji społecznych w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego. Link: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/490749/Zarz%C4%85dzenie-45_2018

3. Zarządzenie nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 sierpnia 2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów. Link: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/505160/Zarz%C4%85dzenie-85_2018

 

Informacja dotycząca głosowania – Budżet Obywatelski 2018

W terminie od 1 do 20 września 2018r w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530, zostanie przeprowadzone głosowanie na projekty, które będą realizowane w roku 2019 w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta Pińczowa.

Głos można oddać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie ul. 3 Maja 10 /urna obok punktu informacyjnego na I piętrze/, lub elektronicznie:

  1. kartę do głosowania można pobrać ze strony: www.pinczow.com.pl, lub w punkcie do głosowania.
  2. wypełnioną kartę należy przesłać na adres poczty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax Urzędu Miejskiego numer fax. 41 357 26 45.

Głosować może każdy mieszkaniec Miasta Pińczowa (zameldowany w mieście stale lub czasowo), który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat.

Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos.

 

Informacja o projektach budżetu obywatelskiego z największą liczbą głosów