Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zmiana numerów rachunków bankowych Urzędu Miejskiego 20.12.2017

Informujemy, ze zmienia się obsługa bankowa.

Z dniem 1 stycznia 2018r. Urząd Miejski w Pińczowie oraz Gminę Pińczów będzie obsługiwał PKO Bank Polski SA.

Nowe rachunki bankowe od 1 stycznia 2018r:

Rachunek bankowy do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat (w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
20 1020 2629 0000 9802 0365 9794
PKO Bank Polski SA.

Rachunek bankowy do wpłat wadium:
65 1020 2629 0000 9502 0365 9810
PKO Bank Polski SA.