Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zjazd Hufca ZHP Pińczów 14.12.2007

14 grudnia, w Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Hufca ZHP Pińczów im. Bohaterów Ziemi Pińczowskiej. Na spotkaniu druhowie wysłuchali sprawozdania z działalności hufca za okres od 11 grudnia 2003 do 13 grudnia 2007.

Według spisu harcerskiego na dzień 1 stycznia 2007 roku stan Hufca wynosił 384 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i instruktorów i starszyzny. W tym 137 zuchów, 136  harcerzy, 68 harcerzy starszych, 18 instruktorów i 5 starszyzny. W Hufcu pracuje: 9 gromad zuchowych, 10 drużyn harcerskich, 3 starszoharcerskie i 1 wędrownicza.Harcerze Hufca uczestniczą w obozach harcerskich, zimowiskach i tradycyjnie w biwakach. Od wielu lat dużą popularnością cieszą się rajdy organizowane przez Komendę Hufca: „Smerfów” dla zuchów i „Grochowiska” dla harcerzy.  Komenda Hufca aktywnie uczestniczy w  życiu społeczności lokalnej angażując się w zbiórki, konkursy, przeglądy; ściśle współpracuje również z ze Stowarzyszeniem Szarych Szeregów Oddział Zbigniewowo – Pińczów. Do tradycji drużyn w Hufcu należy: opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej, trzymanie wart honorowych i udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji Świąt Państwowych: 3 Maja i 11 Listopada, rocznicy nadania praw miejskich dla Pińczowa.   Na zjeździe, obok szczegółowego sprawozdania z działalności Hufca, podziękowano również instytucjom, organizacjom i osobom, które pomagają i wspierają Hufiec: władzom samorządowym, Dyrekcji Nadleśnictwa Pińczów, Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Hurtowni „Grafi”, Dyrekcji PKS Oddział w Busku Zdroju, Dyrekcji Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, Dyrekcji Gimnazjum nr 2 za umożliwienie odbywania w szkole odpraw, zjazdów.Słowa podziękowania skierowano także do wszystkich drużynowych i funkcyjnych - za ich zaangażowanie i społeczną pracę w Związku.