Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zaproszenie na szkolenie z ARiMR 15.02.2016

Szanowni Państwo

W związku z planowanym w najbliższym czasie naborem wniosków w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”) w obszarach:

- racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d)

- produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)

organizowane są szkolenia z w/w zakresu.

Na terenie powiatu pińczowskiego szkolenie przedmiotowe odbędzie się dnia 17.02. 2016 roku o godzinie 10:00 w Powiatowym Ośrodku Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu przy ulicy Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie (dawny internat muzeum). W spotkaniu będą uczestniczyć pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach.

Z-ca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR

Mariusz Pałys