Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zainwestuj swój 1% podatku 11.12.2007

TPP jest organizacją, która od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Wśród działań statutowych wymienić można chociażby propagowanie walorów turystycznych, wspieranie inicjatyw ochrony zabytków, prowadzenie działalności wydawniczej, oświata zdrowotna, organizowanie imprez kulturalnych i spotkań dyskusyjnych, czy współpraca z Radą ds Rodziny na rzecz biednych.

Osoby, które zechcą wspomóc TPP przekazując odpis 1% podatku proszone są o dokonanie wpłaty na konto:47 85 09 00 02 20 01 00 00 47 38 00 01 z dopiskiem "Rada".

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) urzędy skarbowe zostały zobowiązane do przekazywania na wniosek podatnika kwoty 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).