Archiwum

Powrót do listy aktualności

Wypoczynek letni dla dzieci rolników 21.07.2016

Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia oferty wypoczynku letniego dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

   1. Termin turnusu: 3 - 16 sierpnia 2016 r. (40 dzieci)

Miejsce wypoczynku: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „STER”, 22-200 Okuninka

Wypoczynek pod namiotami.

Cena: 350 zł, zgłoszenia do 27 lipca 2016 r.

   2. Termin turnusu: 5 - 18 sierpnia 2016 r. (48 dzieci)

Miejsce wypoczynku: Kompleks Wypoczynkowy „Pod Modrzewiami” ul. Mrowce 38, 24-502 Zakopane

Cena: 420 zł, zgłoszenia do 29 lipca 2016 r.

   3. Termin turnusu: 17 - 30 sierpnia 2016 r. (48 dzieci)

Miejsce wypoczynku: Ośrodek Wczasowy „MORS” al. Tysiąclecia 52, 72-330 Mrzeżyno

Cena: 465 zł, zgłoszenia do 8 sierpnia 2016 r.

Warunki uczestnictwa:

- wiek uczestnika 10-16 lat, (uczestnik urodzony do 2000 roku włącznie),

- uczestnicy muszą zabrać: legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika,

- informację, który z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS i pod którą placówkę podlega.

Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wesoła 47/49; 25-363 Kielce; 45 8493 0004 0000 0062 1481 0001 Tytułem: wpłata na działalność statutową: Akcja Lato 2016 (w przypadku wpłat indywidualnych: imię i nazwisko dziecka, data turnusu).

Osoba odpowiedzialna za koordynację Akcja Lato 2016

Dominika Styczeń: Tel.: 737-505-492; e-mail: świętokrzyskie@zmw.pl