Archiwum

Powrót do listy aktualności

Wyniki II Otwatrego Konkursu Ofert 19.08.2016

Zarządzeniem Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów, rozstrzygnięto II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2016r, z zakresu:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Pobierz: http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19428/legalact/159645/19428/htmlpreview