Archiwum

Powrót do listy aktualności

Wyniki I Otwartego Konkursu Ofert 01.03.2012

Zarządzeniem Nr 16/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów, rozstrzygnięto I Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2012r, w obszarach: Kultura fizyczna, sport i turystyka oraz Ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

 

Pobierz ...