Archiwum

Powrót do listy aktualności

Wymiana dowodów - dodatkowy dyżur 06.12.2007

W Gminie Pińczów do wymiany pozostało poniżej 1000 książeczkowych dowodów osobistych – wynika z wyliczeń Wydziału Organizacyjno – Obywatelskiego Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Termin wymiany dokumentów mija 31 XII 2007 roku, w związku z czym przypominamy o obowiązku wymiany starych dowodów osobistych. Dla osób, które w trakcie tygodnia nie mogą dopełnić niezbędnych formalności związanych z wymianą uruchomiony zostanie dyżur w sobotę 8 grudnia w godzinach od 8:00 – 14:00.


Wymagane dokumenty:

Aby wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty należy dołączyć do niego dwie aktualne fotografie ( z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy) o wymiarach 35x45 mm, dowód uiszczenia opłaty (30 złotych), odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński), oraz odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Należy też okazać się aktualnym dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Wniosek o wymianę dowodu dostępny jest na w punkcie informacyjnym Urzędu, gdzie pracownicy służą pomocą w jego wypełnieniu.
Opłata za wydanie nowego dowodu wynosi 30 zł.
Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto:
ING Bank Śląski O/Pińczów 33105014291000000500292008
w tytule przelewu musi się znaleźć imię i nazwisko i adres osoby ubiegającej się o dokument

Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in.
- załatwić formalności w urzędach,
- odebrać listu poleconego na poczcie,
- wziąć kredytu bankowego,
- sprzedać lub kupić mieszkania, itp.