Archiwum

Powrót do listy aktualności

VI Mini Spartakiada dla osób niepełnosprawnych 29.09.2015

W dniu 01.10.2015 r. na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 42 odbędzie się VI Wojewódzka Mini Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych -  „Pińczów 2015”.  Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie  na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie „OSTOJA”, Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie

Współorganizatorami  imprezy są:

-Powiatowy Ośrodek Kultury , Sportu, Turystyki i  Rekreacji w Pińczowie

-Lokalna Grupa Działania ”Ponidzie”

-Tygodnik Ponidzie

-Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie

 

Patronat honorowy nad imprezą objęli:

Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski

Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Zbigniew Kierkowski – Starosta Pińczowski

Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Lokalna Grupa Działania „Ponidzie”

 

Patronat medialny: „Tygodnik Ponidzie”

 

W Spartakiadzie uczestniczy 10 placówek z woj. Świętokrzyskiego:

WTZ Gnojno, WTZ Pińczów, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Pińczów,

Powiatowy Zakład Aktywizacji Zawodowej Styków; Domy Pomocy Społecznej: Łagiewniki, Końskie, Zborów, Słupia Pacanowska, Bejsce i Pińczów.

 

Zawodnicy będą rywalizowali w następujących konkurencjach zespołowych i indywidualnych:

- Zawody w BOCCIA (gra zespołowa)

- Zawody Łucznicze (zawod. indywidualne)

- Rzut lotką do tarczy (zawod. indywidualne)

  

Głównym punktem spotkania będzie rozegranie konkurencji sportowych by wyzwolić ducha rywalizacji wśród wszystkich uczestników Spartakiady.

Wydarzenie takie jak to wzbudzają u niepełnosprawnych chęci i gotowość pokonywania barier a uczestnictwo w Spartakiadzie zapewnia uczestnikom poczucie smaku zwycięstwa.

Natomiast przygotowanie do imprezy mobilizuje wszystkich do regularnych treningów i zapewnia ciągły rozwój sprawności fizycznej.

Impreza ta odbędzie się dzięki ofiarności sponsorów:

- Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

- Powiat Pińczowski

- Urząd  Miasta i Gminy Pińczów

- Lokalna Grupa Działania Ponidzie

- Erwin Adamczyk – Apteka Rodzinna Jas

- P. Grzegorz Woźniczko –Prezes Uczniowskiego Klubu Łuczniczego we Włoszczowicach

- członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie „OSTOJA” pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.