Archiwum

Powrót do listy aktualności

Targowica Miejska 30.11.2007

W zeszłym tygodniu rozstrzygnął się przetarg na zadanie „Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie 2007-2008”.

Zadanie, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy targowicy miejskiej, wpisane było do budżetu w wieloletnich programach inwestycyjnych Gminy Pińczów. Koszt realizacji zadania wyniesie 79 910 zł, czyli mniej niż pierwotnie założono w budżecie. W projekcie, który wykonany zostanie do 29 VIII 2008 roku, uwzględnione zostaną wydzielenia miejsc dla klientów, handlowców, wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, węzła sanitarnego ogólnodostępnego, portierni oraz zadaszenia wiat handlowych, wykonanie nowej nawierzchni placów wewnętrznych i dróg manewrowych.

"Aktualny stan i wygląd targowicy miejskiej pozostawia wiele do życzenia. Trzeba pamiętać, że jest to miejsce, w którym koncentruje się drobny handel, a sam plac stanowi miejsce pracy wielu osób." - mówi burmistrz Włodzimierz Badurak. - "W przyszłym roku będziemy mieć gotowy projekt z niezbędnymi pozwoleniami, kosztorysem inwestorskim i nakładczym, a w kolejnych budżetach będę czynił starania o wygospodarowanie środków niezbędnych na realizację inwestycji. W 2009 roku mógłby rozpocząć się pierwszy etap przebudowy targowicy miejskiej."