Archiwum

Powrót do listy aktualności

Szkolenia dla rolników 19.11.2009

Trwają szkolenia rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne na terenie Powiatu Pińczowskiego. Od 12 listopada, w punkcie informacyjnym Ekogwarancji PTRE znajdującym się przy ul. Złotej 7 w Pińczowie, rolnicy dowiadują się o zmianach, jakie wprowadziła nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym z 25 czerwca 2009 roku oraz o regulacjach wymaganych dla gospodarstw ekologicznych.

<img src="images/aktualnosci/old/news/2351258618462p1.jpg" border="0" alt="" />

"Na szkoleniach szczegółowo omawiamy zagadnienia związane z wdrożeniem do realizacji w gospodarstwie ekologicznym zapisów nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym z czerwca tego roku oraz rozporządzeń 834/2007 i 889/2009. Wyjaśniamy jakie dokumentacje i odstępstwa będą obowiązywać gospodarstwa ekologiczne realizujące program rolnośrodowiskowy." - wyjaśnia Stefan Zasada prowadzący punkt informacyjny Ekowarancji PTRE w Pińczowie.

Szkoleniami objęci zostaną właściciele gospodarstw ekologicznych z terenu Powiatu Pińczowskeigo, Buska-Zdroju, Jędrzejowa, Kielc, Włoszczowej i Kazimierzy Wielkiej.

Do 30 stycznia 2010 roku w punkcie iformacyjnym PTRE przy ul Złotej 7 w Pińczowie przyjmowane są również zgłoszenia nowych rolników zainteresowanych szkoleniem "Kurs podstaw rolnictwa ekologicznego" oraz zgłoszeń nowych gospodarstw celem przystawienia gospodarstwa na metody produkcji ekologicznej i realizacji programu rolnośrodowiskowego 2010-2015.

Punkt działa przy ul. Złotej 7 w Pińczowie i czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 12.