Archiwum

Powrót do listy aktualności

Strażak dziękuje 12.12.2007

8300 złotych udało się zebrać podczas zbiórki publicznej zorganizowanej dla strażaka ochotnika – Andrzeja Nogackiego poszkodowanego podczas akcji gaszenia pożaru w Turze Dolnym. Pieniądze, w dniu dzisiejszym, przekazane zostały osobiście przez naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej z Chruścic – Stanisława Sternaka w obecności burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierza Baduraka.


Andrzej, po przejściu kilku skomplikowanych operacji, przebywa teraz w domu. Stan zdrowia wymaga jednak ciągłych konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych. Opiekę nad Andrzejem sprawuje mama i rodzeństwo, choć w pomoc stale angażują się koledzy z OSP. W najbliższym czasie Andrzeja czeka również długotrwała i kosztowna rehabilitacja. „Mamy nadzieję, że zgromadzone pieniądze będą niezwykle pomocne w jak najszybszym powrocie do zdrowia i do naszej jednostki” – powiedział Stanisław Sternak przekazując Andrzejowi pieniądze zgromadzone przez strażaków ochotników z terenu Powiatu Pińczowskiego.
Zbiórka przeprowadzona została na terenie Gminy Pińczów, dodatkowe środki przekazał również wojewódzki komendant PSP w Kielcach - Grzegorz Jankowski.
Andrzejowi życzenia szybkiego powrotu do pełni zdrowia przekazał również burmistrz Włodzimierz Badurak. „Jestem pełen uznania dla strażaków, mieszkańców gminy i wszystkich osób, które tak wspaniale zareagowali na apel o pomoc. Pokazuje to, że w chwilach trudnych, a taką dla Andrzeja i jego rodziny był wypadek podczas akcji, nie jesteśmy sami i możemy na siebie liczyć.” – powiedział burmistrz.
„Bardzo dziękuję za pomoc, za wsparcie, za dobre słowa i wyrazy życzliwości z jakimi się spotkałem.” – powiedział ze wzruszeniem Andrzej Nogacki.