Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sprzątanie Świata w Gminie Pińczów 07.04.2016

Gmina Pińczów co roku organizuje akcję „Sprzątania Świata”. Udostępnia rękawice, worki i zaprasza do udziału w akcji wszystkie szkoły z terenu Gminy.

W tym roku jako jedna z pierwszych do akcji przystąpiła młodzież ze Schroniska dla Nieletnich w Gackach. Młodzież sprząta pobocza drogi powiatowej Bogucice – Gacki. Odpady są zbierane w worki i odbierane przez właściwe firmy.

Dzięki takim działaniom zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko i takie akcje wpłyną na poprawę stanu estetycznego krajobrazu. Zapraszamy do udziału.