Archiwum

Powrót do listy aktualności

Spotkanie w sprawie Rocznego Kalendarza Imprez 29.01.2016

W dniu 28 stycznia 2016 r. w Muzeum Regionalnym w Pińczowie odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia Rocznego Kalendarza Imprez na rok 2016. Przedstawiono na nim propozycje wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz uroczystości, które zaplanowane są przez poszczególne organizacje  i stowarzyszenia na cały 2016 rok.

Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Włodzimierz Badurak, który powitał przybyłe osoby, a następnie podziękował wszystkim, którzy dołożyli swoich starań przy organizacji wszystkich imprez w roku ubiegłym.

Oprócz wydarzeń cyklicznych, które odbywają się rokrocznie w Pińczowie, takich jak Dni Ponidzia, Koncert im. K. Jamroz, Dożynki, czy Zaduszki Jazzowe pojawiły się całkiem nowe pomysły, jak na przykład zaplanowana wstępnie na początek sierpnia impreza wodniacka. Spływy kajakowe, motorówki, łodzie, sprzęt wodny połączone z muzyką.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: burmistrz Włodzimierz Badurak, sekretarz gminy, dyrektorzy: Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, Muzeum Regionalnego, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji, Kierownik Hali Sportowej POKSTiR oraz inni prezesi i przedstawiciele instytucji, jednostek i organizacji pozarządowych aktywnie działających na terenie naszej gminy.

Podsumowując spotkanie, rok 2016 zapowiada się bardzo zachęcająco pod względem wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjn – sportowych.

Po przygotowaniu ostatecznej wersji Roczny Kalendarz Imprez na 2016 rok zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu.