Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej 21.02.2013

 Otwarcie sesji nastąpi w dniu 26 lutego 2013 roku (wtorek ) o godz. 12- tej  w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ulicy 3 Maja 10.

                                          

Projekt porządku obrad przewiduje :

1.  Otwarcie sesji

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku dziennego obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:   

     1)      udzielenia pomocy finansowej,

     2)      udzielenia pomocy rzeczowej,

     3)      zmian w budżecie Gminy na 2013 rok,

     2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2013 – 2025.

7.  Wolne wnioski i interpelacje radnych.   

8.  Odpowiedzi na wolne wnioski i interpelacje radnych.  

9.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz