Archiwum

Powrót do listy aktualności

Regionalne Targi Pracy 08.09.2016

Uprzejmie informuję, iż 23 września br. (piątek) w godz. 10.00 - 13.00 w Hali Widowisko-Sportowej w Pińczowie, ul. Republiki Pińczowskiej 42 odbędą się  Regionalne Targi Pracy.

Targi zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie we współpracy z PUP w Busku -Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej oraz PUP w Kielcach będą obejmowały swoim zasięgiem obszar wymienionych powiatów.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie osobom poszukującym pracy bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, dostępu do aktualnych ofert pracy oraz ofert kształcenia w ramach edukacji szkolnej i ustawicznej. Wzorem poprzednich edycji Targi zostaną podzielone na trzy strefy: edukacyjną, zatrudnienia oraz przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Targach i uruchomienia punktu informacyjnego w ramach strefy zatrudnienia .Państwa obecność stanowić będzie znaczące wsparcie dla osób poszukujących pracy stwarzając możliwość pogłębienia wiedzy na temat lokalnego rynku pracy i efektywnego poszukiwania zatrudnienia.

Zapraszając Państwa do uczestnictwa w Targach zapewniamy, że będą one doskonałą okazją do promocji Instytucji wśród młodzieży oraz osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia. Miejsce udostępniamy bezpłatnie. 

Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Powiatowego Urzędu Pracy są : Pani Ewa Kasprzyk –kierownik CAZ ,Pan Michał Bujak, Pan Łukasz Grzywna -pośrednicy pracy oraz Pan Grzegorz Nowak –specjalista do spraw programów  w Dziale Centrum Aktywizacji Zawodowej, tel. 41/ 3572640,
 e-mail: kipi@puppinczow.pl

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w ww. przedsięwzięciu do dnia 19 września br. (poniedziałek) na formularzu, który jest dostępny na stronie www.puppinczow.pl.

Z poważaniem

Anna Gawrońska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie