Archiwum

Powrót do listy aktualności

Przypomnienie o obowiązkach dotyczących odśnieżania. 30.11.2007

Straż Miejska przypomina właścicielom nieruchomości o konieczności odśnieżania i posypywania piachem chodników przyległych do posesji. Należy także pamiętać o usuwaniu nadmiaru śniegu z dachów oraz nawisów śnieżnych i lodowych z krawędzi dachów.
Za odśnieżane są odpowiedzialne nie tylko krajowe, wojewódzkie i powiatowe zarządy dróg, ale również administratorzy budynków i właściciele posesji, sąsiądujących z chodnikami.

”Obowiązek usuwania śniegu wynika z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości. Mieszkańcy w większości pamiętają o tym obowiązku. Wobec osób, które nie usuwają śniegu stosowane są pouczenia, a jeśli to nie skutkuje ostatecznością jest mandat karny w wysokości 100 złotych lub skierowanie wniosku do sądu.” – wyjaśnia Marcin Kozłowski, komendant Straży Miejskiej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.)

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez (…) 4) oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.”