Archiwum

Powrót do listy aktualności

Przeciwdziałanie narkomanii 13.12.2007

12 grudnia 2007 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie odbyło się szkolenie „Przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym”. Szkolenie zorganizował Urząd Miejski w Pińczowie ze środków Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzącymi szkolenie byli specjaliści z Małopolskiego Centrum Profilaktyki. Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, LO, ZSZ, rodziców, członków MGKRPA. Łącznie przeszkolono 108 osób w zakresie praktycznej wiedzy na temat uzależnień.Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in.: jak rozpoznać czy nasze dziecko zażywa narkotyki, jakie są sygnały ostrzegawcze, jak wyglądają narkotyki ich działanie, sposoby zażywania, jak działać by nasze dziecko ustrzec przed narkotykami. Nie było to pierwsze szkolenie z zakresu uzależnień. W listopadzie  tego roku odbyło się również szkolenie dla członków MKKRPA oraz nauczycieli pt.: „Jak radzić sobie z narkotykami w domu i szkole”. Uczestniczyło w nim 41 osób.  Oba szkolenia były bezpłatne dla uczestników.