Archiwum

Powrót do listy aktualności

Powstanie Gminna Rada Seniorów 19.08.2016

W związku z wejściem w życie Uchwały nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów serdecznie zaprasza:

- związki i organizacje emerytów i rencistów,

- uniwersytet trzeciego wieku

- podmioty działające na rzecz osób starszych z terenu Miasta i Gminy Pińczów

do zgłaszania swoich kandydatów do Gminnej Rady Seniorów

Kandydatury należy składać w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie (pokój nr 29) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 r.